Improvement and innovation management software | Features

eKaizen: Software na management zlepšovacích návrhů pro chytré firmy

Dejte prostor svým zaměstnancům a zlepšujte společně svůj podnik!

ÚVOD

Větší zapojení zaměstnanců = lepší podnik

Nejlepší zlepšovací návrhy často vznikají v hlavách zaměstnanců, kteří dobře vědí, co v jejich každodenní práci funguje a co je potřeba zlepšit. Pokud zaměstnanci necítí, že jejich nápady mají váhu, postupně je přestanou sdílet a ztratí motivaci se zapojovat. S platformou eKaizen žádný nápad nepřijde nazmar.
řiďte proces neustálého zlepšování efektivně
zvyšte motivaci a spokojenost zaměstnanců
zefektivňujte procesy a šetřete čas i peníze
FUNKCE

Platforma na řízení zlepšovacích návrhů a inovací

eKaizen vás provede celým zlepšovacím procesem od zadání nápadu přes jeho implementaci až ke sdílení úspěšných projektů. Dokáže toho však mnohem více. Umožní vám dát prostor zaměstnancům, zapojit je do dění firmy a zlepšit tak celkovou firemní kulturu.

eKaizen je nástroj pro všechny lidi ve firmě: manažery zlepšování, projektové týmy, zaměstnance ze všech oddělení i vedení společnosti.

Snadné zadání nápadu

Zadat nápad do systému zvládne úplně každý. Je možné přidat fotky, audio nebo videonahrávky. Po odeslání nápadu se vygeneruje QR kód, pomocí kterého lze sledovat aktuální stav zlepšováku a zůstat tak v obraze.

snadné zadání nápadu pomocí customizovatelných formulářů

dostupné na všech zařízeních ve webovém prohlížeči (bez nutnosti instalace klienta nebo aplikace)

specializovaná rozhraní k využití na gemba boardech a sdílených zařízeních

podpora multimédií (fotky, videa, hlasové zprávy)

identifikace zaměstnance (e-mail, telefon, zaměstnanecké číslo; možná integrace s HR systémy)

Vyhodnocení návrhu

Jak rozhodnete, zda se vyplatí nápad implementovat? Vypočítejte ROI a zjistěte, jestli přinese požadované benefity. Rozhodujte se na základě dat!

ROI kalkulačka na vyhodnocení nákladů a přínosů

kalkulace a predikce úspor v reálném čase

očekávané vs. skutečné úspory

nefinanční benefity

innovation management software
kaizen software

Řiďte zlepšovací projekty

Mějte přehled o všech zlepšovácích na chytré kanban nástěnce. Spravujte nové nápady, běžící, dokončené nebo odsunuté projekty. Pracujte s eKaizenem od startu projektu po jeho úspěšnou implementaci.

akční plán & matice odpovědností

kanban nástěnka všech projektů (podpora metodologií DMAIC a PDCA)

poznámky a komentáře

Chcete se o řízení zlepšovacích projektů dozvědět více?

Koordinace týmu

Díky eKaizenu můžete snadno spolupracovat s dalšími členy týmu. Vytvářejte akční plány, identifikujte odpovědnosti a dostávejte upozornění na úkoly. Každý projekt má také vlastní "zeď", kam můžou všichni zapojení spolupracovníci psát zprávy a důležité poznámky.

okamžité notifikace o zásadních změnách

pravidelné notifikace o průběžném postupu a rozhodnutích

připomínky deadlinů

online přístup ke kaizen storyboardu

notifikace zodpovědnému manažerovi o nově zadaném nápadu

matice odpovědností; automatické přiřazení kaizenu manažerovi zlepšování (na základě lokace a zlepšované oblasti)

innovation management software
innovation management software

Nástroj pro jednu pobočku i celou korporaci

Manažeři potřebují znát důležitá KPI, aby mohli činit ta správná rozhodnutí - ať už zodpovídají za jedinou pobočku, region nebo celou skupinu. Proto eKaizen nabízí dashboardy s relevantními statistikami, finančními i nefinančními. ROI, oblasti kaizenů, čerpání rozpočtu...

úspory každého nápadu (očekávané vs. realita)

úspory za vybrané časové období

náklady a přínosy zlepšováků

počet zadaných nápadů vs. implementovaných projektů

výkonnostní statistiky dle lokace a zlepšované oblasti

aktivita zadavatelů (kaizen "hrdinové")

populární kaizeny

kaizen hrdina (ocenění zaměstnanci)

výše vyplacených odměn

čerpání rozpočtu na zlepšovací projekty

aktivita zadavatelů

predikce úspor

zamítnuté & odložené nápady (s odůvodněním)

Sdílení & inspirace

Potřebujete prezentovat úspěšný projekt majitelům firmy, dalším oddělením nebo pobočkám? Prezentaci máte připravenou během chvilky. Vyberte si data, která chcete do příběhu zahrnout (fotky před a po, ROI, informace o autorovi...) a exportujte pdf. Pak už se jen pochlubte skvělými výsledky svého týmu a inspirujte ostatní!

automatická identifikace nejlepších kaizenů ke sdílení

kaizen storyboard - podrobné informace o kaizenu (customizovatelný výběr)

PDF prezentace příběhu

veřejné dashboardy představující nejlepší kaizeny

innovation management software

Vaše značka, vaše procesy. Vaše platforma!

eKaizen pracuje přesně tak, jak potřebujete. Můžete si nastavit vlastní jazyky, workflow i formuláře. K dispozici máte také personalizované dashboardy k propagaci úspěšných projektů i aktivních zaměstnanců. Všechno, co ukazujete ve firmě veřejně (jako např. zadávací formulář), má vaši vizuální identitu. Rozvíjíte tak nenásilně sounáležitost zaměstnanců s firmou.

Další funkce

fixní odměna za kaizen

odměna na základě skutečných úspor

dashboardy s kaizen "hrdiny"

veřejné dashboardy k posílení firemní kultury a motivace zaměstnanců

školicí materiály

propagační materiály

příklady dobré praxe

VÍC NEŽ SOFTWARE

Proměňte firemní kulturu

eKaizen není jen platforma na management zlepšovacích návrhů, ale nástroj, který vám umožní proměnit celkovou firemní kulturu. Zapojte lidi do úspěchu vaší společnosti. Odměňujte ty, kteří přišli s dobrým nápadem.

Ukažte svým zaměstnancům, že vám na jejich názoru záleží, a společně zlepšujte firmu.
continuous improvement

Jste připravení využít potenciál lidí ve firmě na maximum?